Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w Spółce „DRZAZGA” Stolarstwo
ogólne s.c. Cezary Kunicki, Roman Marian Laskowski zs. Wrocław 53-234, ul. Grabiszyńska
251B, nadane nr Regon:006023516, NIP:8941021530 odbywa się zgodnie z prawem polskim,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym używanym do
przetwarzania danych osobowych).

Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania
automatyzacji.

Przetwarzanie w Spółce wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane
dotyczą, jest oparte na uzgodnieniach umownych przy realizacji zamówienia lub wynika z
prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. dla celów marketingu oferty Spółki). Spółka nie
przetwarza danych osobowych w sposób masowy, nie przetwarzamy danych wrażliwych. Ze
względu na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę (akcesoria i usługi meblowe) dane
osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą osobiście lub poprzez
sklep internetowy albo stronę internetową. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane
do: realizacji zamówienia oraz z tytułu obowiązków pracodawcy, przetwarzanie w celach
marketingowych odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą. Przetwarzanie danych
osobowych w Spółce trwa do czasu realizacji zamówienia, do wypełnienia obowiązków jako
pracodawcy, do odwołania w celach marketingowych oraz do zmiany celu przetwarzania.

Spółka nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą
lub umocowania w przepisie prawa oraz wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia
przetwarzania.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.

Nasze Usługi

W ramach naszych usług mogą liczyć Państwo na profesjonalny projekt. Zapewniamy pomiary, transport i montaż.

Szczegóły Ofert